Lodowisko OSiR – Gorlice

  Lodowisko OSiR – Gorlice

Lodowisko OSiR – Gorlice

  Lodowisko OSiR – REALIZACJA – Gorlice

Wykonanie zadaszenia wraz z przebudową budynków zaplecza obiektu ma na celu poprawę warunków jego użytkowania oraz podniesienie i uzupełnienie walorów estetycznych związanych z poprawą infrastruktury sportowej w otoczeniu modernizowanych obiektów OSiR. Zadaszenie w swoich założeniach ma poprawić warunki użytkowe w trakcie niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. deszcz, wiatr, śnieg czy wysokie nasłonecznienie w okresie letnim. Poprawa ta przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieży szkolnej oraz społeczności Gorlic, jak i okolicznych miejscowości. Planowane roboty mają na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozszerzenie funkcjonalności istniejącego zaplecza sportowo – rekreacyjnego.  Budynek użyteczności publicznej – Gorlice

  Galeria Handlowa – Krynica – Zdrój

Dworzec autobusowy – Połaniec

  Przebudowa Ratusza  – Biecz

Projekt + Program prac konserwatorskich – L.O. im Marcina Kromera – Gorlice

Projekt + Program prac konserwatorskich – Kasztel – Szymbark

  Galeria handlowa 1 – Gorlice

  Park handlowy – Gorlice

Park handlowy – Jasło

   Park handlowy – GOpark – REALIZACJA – Gorlice

  Przebudowa budynku handlowego – Tarnów

Galeria handlowa 2 – Gorlice

  Dom jednorodzinny – Szalowa

  Dom jednorodzinny – adaptacja – Kobylanka

Dom jednorodzinny – Szalowa

  Dom jednorodzinny  – Królowa Górna

Dom jednorodzinny – Szalowa

  Dom jednorodzinny – Biecz

  Program prac konserwatorskich – Dzwonnica – Biecz

   Program prac konserwatorskich – Zamek „Kamieniec” – Odrzykoń 

Program prac konserwatorskich – Dzwonnica – Biecz

  Budynek wielorodzinny 2  – Gorlice

Budynek wielorodzinny 1 – REALIZACJA – Gorlice

  Budynek wielorodzinny  1 – Gorlice

  Hala sportowa PWSZ – Tarnów

Hala sportowa PWSZ – Tarnów

   Hala sportowa PWSZ – Tarnów

  Centrum administracji – Tarnów

Centrum administracji – Tarnów

  Dwór – renowacja – Tarnowiec

SPA  – Wysowa – Zdrój

  Dom jednorodzinny – Binarowa

SPA  – Wysowa – Zdrój

  Wnętrze kaplicy cmentarnej – Pagorzyna

Przebudowa kaplicy  – Pagorzyna

Kaplica cmentarna – stan pierwotny  – Pagorzyna

  Wnętrze gabinetu lekarskiego – Gorlice

Wnętrze gabinetu lekarskiego – Gorlice